Đăng nhập

VÒNG QUAY SOÁI CA ( TĂNG 100% TRÚNG 9999KC )

Chú ý : 20k/1 lần quay
Play Center Play

LƯỢT QUAY GẦN ĐÂY

Account Giải thưởng Thời gian
tuan-tran546******* 12999 Kim Cương 14 Giây Trước
huy321f74******* 12999 Kim Cương 17 Giây Trước
huy32111d******* 15000 Kim Cương 15 Giây Trước
huy321780******* 12999 Kim Cương Giây Trước
duongthingochancf9******* 9999 Kim Cương 21 Giây Trước
duongthingochan293******* 12999 Kim Cương 22 Giây Trước
duongthingochan9c4******* 12999 Kim Cương 5 Giây Trước
andy-son-la35d******* 9999 Kim Cương 11 Giây Trước
andy-son-la7b5******* 15000 Kim Cương 12 Giây Trước
haiphong779558******* 9999 Kim Cương 18 Giây Trước
nguyenhieu312f73******* 15000 Kim Cương 14 Giây Trước